پیشنهادی

آهنگ جدید

دانلود آهنگ شبانگاهی ز من رنجیده رفتی پریشان اشک غم از نگاره خالوا

دانلود آهنگ شبانگاهی ز من رنجیده رفتی پریشان اشک غم از نگاره خالوا

22 بازدید
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ تو را گریاندم و خودم گریستم عزیزم اشکِ از نگاره خالوا

دانلود آهنگ تو را گریاندم و خودم گریستم عزیزم اشکِ از نگاره خالوا

26 بازدید
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ به دستانت گل نوروز باشد دل آزرده‌ات از نگاره خالوا

دانلود آهنگ به دستانت گل نوروز باشد دل آزرده‌ات از نگاره خالوا

24 بازدید
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ نوروزی از نگینه امانقلوا

دانلود آهنگ نوروزی از نگینه امانقلوا

24 بازدید
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ کوه و صحرا و دمن گلپوش است بلبل از سیرِ از نگینه امانقلوا

دانلود آهنگ کوه و صحرا و دمن گلپوش است بلبل از سیرِ از نگینه امانقلوا

28 بازدید
۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ بیا دور سومنک شب‌مان روز کنیم از نگینه امانقلوا

دانلود آهنگ بیا دور سومنک شب‌مان روز کنیم از نگینه امانقلوا

25 بازدید
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ هستی یا نه از ستاره کرامت‌الله

دانلود آهنگ هستی یا نه از ستاره کرامت‌الله

27 بازدید
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ روی سنگ سرد ساحل از گذشت عمر غافل از ستاره کرامت‌الله

دانلود آهنگ روی سنگ سرد ساحل از گذشت عمر غافل از ستاره کرامت‌الله

26 بازدید
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ ما دو عاشق ما دو بی‌دل در خیالم هستی یا نه از ستاره کرامت‌الله

دانلود آهنگ ما دو عاشق ما دو بی‌دل در خیالم هستی یا نه از ستاره کرامت‌الله

31 بازدید
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ ستاره از ستاره کرامت‌الله

دانلود آهنگ ستاره از ستاره کرامت‌الله

32 بازدید
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید
دانلود آهنگ جدید از دیتا موزیک
00:00 / 00:00
بستن